LÀM VISA ĐÀO TẠO, HỘI NGHỊ BA LAN

Posted on Posted in Làm visa Ba Lan

Hô sơ xin visa Đào tạo, hội nghị Ba Lan bao gồm:

1. Hộ chiếu gốc còn hạn.

2. Điền đầy đủ vào tờ khai xin Visa có kèm 02 ảnh.

3. Photo  tất cả các trang hộ chiếu trừ trang trắng.

4. Bảo hiểm có giá trị trên toàn lãnh thổ các nước Schengen, trong suốt thời gian cư trú tại lãnh thổ các nước Schengen.

5. Giấy mời đích danh từ tổ chức, cá nhân.

6. Mục đích cụ thể và chương trình chuyến thăm.

7. Giấy tờ chứng minh nơi lưu trú và nguồn gốc tài chính để lưu trú tại Ba Lan.

8. Giấy tờ chứng minh hoạt động khoa học, thể thao, nghệ thuật và các giấy tờ khác có liên quan đến mục đích chuyến đi.

9. Bản sao kê của ngân hàng hoặc những giấy tờ khác chứng minh thu nhập của người xin thị thực cùng với sự sở hữu tình trạng tài chính.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn xin visa, vui lòng liên hệ tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *