VISA CÔNG TÁC ĐAN MẠCH

Posted on Posted in Visa Schengen, Làm visa Đan Mạch

 Hồ sơ xin Visa công tác Đan Mạch bao gồm:

  1. Ảnh Hộ chiếu của người xin Visa (cỡ 35x45mm)
  2. Một bản sao hộ chiếu (Hộ chiếu phải còn giá trị tối thiểu 3 tháng sau ngày hết hạn Visa).
  3. Thư mời gốc  từ Đan Mạch.
  4. Quyết định của cơ quan cử đi công tác
  5. Chứng minh tài chính của cá nhân và công ty
  6. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa 2 bên
  7. Thư mời gốc của công ty mời phía Đan Mạch
  8. Bản sao hộ chiếu của người mời phía Đan Mạch.
  9. Giấy tờ chứng minh tài chính của công ty mời phía Đan Mạch.

Để biết thông tin chi tiết về làm visa công tác Đan Mạch, vui lòng liên hệ tại đây

 

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *