xin visa bi

LÀM VISA THĂM THÂN BỈ

  • Ngày đăng:09/11/2011
  • Phản hồi:0
  • Visa SchengenLàm Visa BỈ

Hồ sơ xin visa Thăm thân Bỉ bao gồm: 1.  Hộ chiếu gốc  còn giá trị ít nhất 03 tháng. 2. 02 tờ khai xin visa theo mẫu  + 02 ảnh mới cỡ hộ chiếu. 3. Chứng minh thư nhân dân.