xin visa cong tac Phap

LÀM VISA CÔNG TÁC TẠI PHÁP

  • Ngày đăng:08/11/2011
  • Phản hồi:0
  • Visa SchengenLàm Visa đi Pháp

Hồ sơ xin visa Công tác tại Pháp bao gồm: 1. 01 tờ khai xin thị thực. 2. 01 ảnh chứng minh thư mới nhất. 3. Hộ chiếu gốc.