LÀM VISA THĂM THÂN HUNGARY

 • Ngày đăng:29/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hungary

Hồ sơ xin thăm thân Hungary bao gồm:                                         Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (kèm bản photo ). 02 ảnh hộ chiếu nền trắng (35 x 45) Giấy tờ chứng minh tài chính

LÀM VISA DU LỊCH HUNGARY

 • Ngày đăng:29/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hungary

Hồ sơ xin du lịch Hungary bao gồm:                                         Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (kèm bản photo ). 02 ảnh hộ chiếu nền trắng (35 x 45) Giấy tờ chứng minh tài chính

LÀM VISA CÔNG TÁC HUNGARY

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hungary

Hồ sơ xin Visa công tác đi Hungary bao gồm:                                         Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (kèm bản photo ). 02 ảnh hộ chiếu nền trắng Quyết định cử đi công tác.

LÀM VISA DU LỊCH HY LẠP

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hy Lạp

Hồ sơ xin visa du lịch Hy Lạp bao gồm Hộ chiếu gốc và tất cả các hộ chiếu cũ Hai ảnh (4×6, phông trắng) Đơn xin thị thực

LÀM VISA CÔNG TÁC HY LẠP

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hy Lạp

Hồ sơ xin visa công tác Hy Lạp bao gồm Hộ chiếu gốc và tất cả các hộ chiếu cũ Hai ảnh (4×6, phông trắng) Đơn xin thị thực

Page 4 of 23« First...23456...1020...Last »