Làm visa thăm thân Nauy

Posted on Posted in Visa Schengen, Làm visa đi Nauy

Hồ sơ xin visa thăm thân Nauy bao gồm:

  1. Ảnh cỡ hộ chiếu (nền trắng)
  2. Hộ chiếu
  3. Bản sao hộ chiếu hiện tại và hộ chiếu cũ (nếu có)
  4. Bản sao chứng minh thư nhân dân
  5. Bản sao toàn bộ các trang hộ khẩu
  6. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người mời bên Nauy
  7. Giấy tờ chứng minh công việc
  8. Giấy tờ chứng minh về tài chính
  9. Thư mời từ phía Nauy

10. Bản sao hộ chiếu của người mời

11. Bản sao giấy bảo lãnh có đóng dấu ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền bên Nauy

12. Chứng minh tài chính của người mời

Để biết thêm thông tin chi tiết  visa thăm thân Nauy xin vui lòng liên hệ tại đây

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *