LÀM VISA THĂM THÂN HUNGARY

Posted on Posted in Visa Schengen, Làm visa Hungary

Hồ sơ xin thăm thân Hungary bao gồm:                                        

 1. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (kèm bản photo ).
 2. 02 ảnh hộ chiếu nền trắng (35 x 45)
 3. Giấy tờ chứng minh tài chính
 4. Giấy tờ chứng minh về nhân thân
 5. Bản sao sổ hộ khẩu.
 6. Bản sao hộ chiếu
 7. Bảo hiểm du lịch quốc tế
 8. Thư mời gốc phía Hungary
 9. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ lưu trú của người mời
 10. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của người mời
 11. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người mời và người được mời

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về visa thăm thân Hungary xin vui lòng liên hệ tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *