HỘ CHIẾU LÀ GÌ ?

Posted on Posted in Hộ Chiếu

Hộ chiếu (passport) là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài.

Vì vậy khi ra nước ngoài để du lịch, thăm thân công tác hay học tập trước hết bạn phải có hộ chiếu để đảm bảo chính phủ Việt Nam cho phép bạn xuất cảnh khỏi Việt nam và nhập cảnh trở lại khi quay về.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Tel              : +84 4 3 9234152

Hot line    : +84 912 543 009

Email       : umovetravel@umove.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *