Làm visa Ba Lan | Lam visa chau au, dich vu xin visa chau au seo
Visachauau.com không phải là cơ quan được ủy quyền của Đại sứ quán hay của cơ quan nhà nước. Visachauau.com là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn làm visa và hoàn thiện hồ sơ xin visa cho khách hàng. Chúng tôi tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp dựa trên hồ sơ của đương đơn để đảm bảo hồ sơ của quý vị đạt kết quả cao nhất trong thời gian nhanh nhất. Quý vị sẽ trả một khoản phí dịch vụ mà nếu làm trực tiếp với Đại sứ quán sẽ không mất khoản phí này. Quý vị có thể tự tìm hiểu thông tin trên mạng qua Google để hoàn thiện hồ sơ nếu không muốn làm dịch vụ thông qua Visachauau.com

Làm visa Ba Lan

LÀM VISA DU LỊCH BA LAN

visa du lich balan

Hồ sơ xin visa Du lịch Ba Lan bao gồm:

1. Điền đầy đủ vào tờ khai xin thị thực kèm theo 02 ảnh.

2. Hộ chiếu gốc.

3. Photo tất cả các trang hộ chiếu trừ trang trắng.

LÀM VISA CÔNG TÁC BA LAN

làm visa công tác balan

Hồ sơ xin visa Công tác Ba Lan bao gồm:

1. Điền rõ ràng, đầy đủ thông tin vào đơn xin Visa kèm 02 ảnh.

2. Hộ chiếu gốc

3. Photo tất cả những trang hộ chiếu trừ trang trắng.

LÀM VISA THĂM THÂN BA LAN

làm visa thăm thân balan

Hồ sơ xin visa thăm thân Ba Lan bao gồm:

1. Điền rõ ràng, đầy đủ thông tin vào đơn xin cấp Visa kèm theo 02 ảnh.

2. Hộ chiếu gốc

3. Photo tất cả những trang hộ chiếu trừ trang trắng.

LÀM VISA DU HỌC BA LAN

visa du học balan

Hồ sơ xin visa Du học Ba Lan  bao gồm:

1. Hộ chiếu gốc.

2. Điền đầy đủ thông tin vào Form khai xin cấp Visa theo mẫu kèm theo 02 ảnh.

3. Bản photocopy của các trang hộ chiếu.

LÀM VISA ĐÀO TẠO, HỘI NGHỊ BA LAN

visa dự hội nghị tại balan

Hô sơ xin visa Đào tạo, hội nghị Ba Lan bao gồm:

1. Hộ chiếu gốc còn hạn.

2. Điền đầy đủ vào tờ khai xin Visa có kèm 02 ảnh.

3. Photo  tất cả các trang hộ chiếu trừ trang trắng.