LÀM VISA CÔNG TÁC HUNGARY

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hungary

Hồ sơ xin Visa công tác đi Hungary bao gồm:                                         Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (kèm bản photo ). 02 ảnh hộ chiếu nền trắng Quyết định cử đi công tác.

LÀM VISA DU LỊCH HY LẠP

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hy Lạp

Hồ sơ xin visa du lịch Hy Lạp bao gồm Hộ chiếu gốc và tất cả các hộ chiếu cũ Hai ảnh (4×6, phông trắng) Đơn xin thị thực

LÀM VISA CÔNG TÁC HY LẠP

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hy Lạp

Hồ sơ xin visa công tác Hy Lạp bao gồm Hộ chiếu gốc và tất cả các hộ chiếu cũ Hai ảnh (4×6, phông trắng) Đơn xin thị thực

LÀM VISA THĂM THÂN HY LẠP

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Hy Lạp

Hồ sơ xin visa thăm thân Hy Lạp bao gồm Hộ chiếu gốc và tất cả các hộ chiếu cũ Hai ảnh (4×6, phông trắng) Đơn xin thị thực

LÀM VISA DU LỊCH ÁO

 • Ngày đăng:27/10/2012
 • Phản hồi:0
 • Visa SchengenLàm visa Áo

Hô sơ xin visa du lịch Áo bao gồm: 01 Đơn xin cấp Visa theo mẫu 02 ảnh màu mới nhất (cỡ 3,5x 4,5cm, nền sáng). Hộ chiếu gốc ( còn giá trị ít nhất 03 tháng)