THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU (TÁCH HỘ CHIẾU)

  • Ngày đăng:08/11/2011
  • Phản hồi:0
  • Hộ Chiếu

Lý do: Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha. –       01 tờ khai theo mẫu quy định (mẫu TK/XC). –       04 ảnh mới chụp, cỡ 4×6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng (02 ảnh của con/ 02 ảnh của  cha/mẹ).

THỦ TỤC SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU

  • Ngày đăng:08/11/2011
  • Phản hồi:0
  • Hộ Chiếu

1. Trường hợp 1: Đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân.      Giấy tờ cần nộp: –     Tờ khai theo mẫu quy định (mẫu TK/XC). –     Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự […]

THỜI HẠN CỦA HỘ CHIẾU

  • Ngày đăng:08/11/2011
  • Phản hồi:0
  • Hộ Chiếu

Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày được gia hạn một lần không quá […]